Showing 1–24 of 69 results

 • Tapaalu Mani

  Author: Rabhindranath Tagore, Translator: Mounesh Badiger

  ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ‘ಡಾಕ್ ಘರ್’ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ. ಮಗುವಿನ ಮನೋದೈಹಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಎರಡಂಕದ ಪುಟ್ಟ ನಾಟಕವಿದು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾಯಾವಾಸ್ತವ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಗುವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ವಸ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದೆ. ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗೆ ತಂದು ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕವೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಶೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ.

  Interested readers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

   

  Also available on
  140.00
 • History of Private Banking in South Canara

  Author: Amol Agrawal

  This book explores the unique history of banking in India’s South Canara district. The origin and growth of banking in this region played a significant role in the history of Indian banking, but its contributions remain under-researched. The banks of South Canara are particularly noteworthy as they implemented financially inclusive practices long before they were made mandatory during the nationalization of banks in 1969.

  The other sixteen nationalized banks were predominantly from the four metropolitan cities Bombay, Delhi, Calcutta, and Madras. The banks of South Canara warrant special attention as the prevalence of this establishment came about in a comparatively remote district. The banks also introduced and continued to offer many schemes for the benefit of the people in the region. This book traces the evolution of banks from the South Canara and how they have contributed to the rich local administrative history of the region.

  Interested readers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on

   

  580.00
 • Adolescent Health

  Author: Prateek Srivastava, Vaishali K, H Vinod Bhat, Suzanne Broadbent.

  Protecting and nurturing adolescents is of fundamental importance to any family. However, adolescents and parents in different communities face unique challenges in understanding adolescent health due to various factors. Despite their intention to meet the demand for a healthy adolescent lifestyle, there is a lack of resources, an increase in unhealthy eating, and negative changes in lifestyle habits. In this context, it is essential to ponder upon the question, “What does it mean to be healthy for an adolescent?”. This sourcebook provides a holistic understanding of aspects like growth, nourishment, stability in environment, overcoming emotional barriers, and providing support for mental health. It is a guide for both parents and adolescents, and approaches the foundational question from the caregiver and the adolescent perspectives. The authors sincerely believe that investing in children is one of the vital things a society can do to build a better future.

  Interested  readers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

  Also available on
  100.00
 • In Solidarity: The Women in Bapsi Sidhwa’s Novels

  Author: Pradipta Shyam Chowdhury

  The Women in Bapsi Sidhwa’s Novels explores the concept of “solidarity”, through an in-depth reading of the “Parsi-Pakistani-Punjabi” writer’s works. As a writer, Bapsi Sidhwa resists a defined category, which gives her the fluid perspective of an “insider-outsider”. In context of Third World feminism, Pradeepta Shyam Choudhary delineates the writer’s significant position in the discourse, drawing a parallel between her voice and the characters in her stories.

  Drawing on the motif of the feminist quest for self-establishment in her writings, this book analyzes the issues raised about lived experiences of women in the Third World in general, and South Asia in particular. It illustrates Bapsi Sidhwa as a reminiscent thinker, highlighting her acute awareness of social conditions.

  Bringing to the forefront the diasporic elements of her creative career, this book focuses mainly on four of Bapsi Sidhwa’s novels – WaterThe Pakistani BrideIce-Candy-Man, and An American Brat.

  Interested overseas customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

                                                                      Also available on

  650.00
 • Malekaadina Kathegalu

  Author: Malvika Tewari, Editor: Deepta Sateesh

  Malekaadina Kathegalu is a fictional story set in the rich dense rainforest of Agumbe, narrating the journey of Nitya, a young girl who travels to the small village with her father, a conservationist. This book is the result of a research experiment responding to and reimagining the People’s Biodiversity Register (PBR), a tool used to document biological diversity of local communities. Set in the Western Ghats, the story weaves popular references like Malgudi Days in the narrative with the experiences of the people living in Agumbe, Karnataka.

  To most people, the Western Ghats is a range of hills on the west coast of India with lush forests in the monsoon and a repository of minerals. It is also a UNESCO World Heritage site and a biodiversity hotspot. To the residents of Agumbe, it is much more: cultural relations, ritual practices, and connections with other-than-human sentient beings. The nature-culture understandings, which comprise of everyday practices of food, kitchen gardens, and medicinal practices, and wandering on foot are experienced by Nitya throughout the story.

  Malekaadina Kathegalu reflects the realities and complexities surrounding countless changes in ancient ecologies due to pressures of rapid development, and the diverse aspirations of new generations in a time of environmental crisis. It records the rich diversity of other-than-human beings and material and atmospheric changes across time through primary research using creative mixed methods.

  Interested  customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

   

  Also available on

  450.00
 • Geopolitics of the 21st Century

  Author: M D Nalapat

  The war in Ukraine has once again brought to the forefront the interconnectedness of countries to one another. Supply chains and markets have become global, and the need to ensure price and quality competitiveness on the part of manufacturers, service providers, and producers has meant increasing reliance among countries for sourcing items essential to their own economies. The consequence of such interdependence has resulted in the intersection of geopolitics with several aspects of our lives. Our societies are more closely connected than ever before. While there have been instances of peaceful coexistence, tensions within and between countries have multiplied and, at times, have erupted into open conflict. Understanding the ebb and flow of events within countries has become essential in comprehending global factors which affect our lives. This book provides an insight into significant dynamics of our time, and what they might lead us to.

  Interested overseas customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

  Also available on

  1,900.00
 • MOMO

  Author: Michael Ende ,Translator: Jayashree Kasaravalli

  The fantasy novel originally written in German and translated into English, has been enjoyed by millions of readers worldwide. It has now been translated into Kannada as well. The novel has a very unusual story about time. The story describes how people in the modern era use the time, and a girl named MOMO teaches how it should be used. Humans have stolen time from modern societies, and a little girl of mysterious origin brings it back. In today’s society, the story has timeless relevance.

  ನಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಆಂಪಿ ಥೀಯೇಟರ್. ಅಲ್ಲಿರುವ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಮೊಮೊ. ಒಂದು ದಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ದುಷ್ಟರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಂದು ನಗರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು ಮೊಮೊಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೋರಾ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಆಮೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾಲದ ಸರಹದ್ದುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ದುಷ್ಟರ ಒಳಸಂಚುಗಳನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ‘ಮೊಮೊ’ ಕಾಲವನ್ನು ಕದಿಯುವವರ ಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೇ ಕದ್ದ ಕಾಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆಯು ಆಗಿದೆ.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

  Also available on

   

  450.00
 • The Pollen Waits on Tiptoe

  Author: Dattatreya Ramachandra Bendre  Translator: Madhav Ajjampur

  The book presents English translations of 26 selected poems of 20th-century Kannada literature’s varakavi (heaven-touched poet) and one of the greatest lyric poets to have lived: Dattatreya Ramachandra Bendre.

  Although no selection of Bendre’s poems, even in the original Kannada, can ever be representative of the astonishing range of his poetry, the poems in this book give the reader a sampling of some of the different types of poems Bendre wrote – including the blank verse of his sonnets, the free verse of some of his later poetry, and the overwhelmingly-euphonic lyric poems of his first period. Several of the included poems are also acknowledged classics.

  A standout feature of this book is its character as a multimedia presentation. Given the exceptional aural quality of Bendre’s poetry, a provision has been made for the reader to listen to audio recordings of each poem, in both its original and translated forms. Also included are Afterwords which, among other things, contain stories about Bendre, interesting anecdotes related to the poems, and reflections on the process of translation.

  Interested overseas customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

   

  Also available on
  eBook available on

   

  310.00
 • The Wisdom Behind Surgical Aphorisms
  What the masters tell us

  This book aims to accomplish the following goals:

  – To provide timely advice to surgeons both young and old in times of clinical dilemma

  – To reiterate the well-established principles of clinical surgery like meticulous history taking, diligent examination, and keen observation

  – To reassure budding surgeons that apprehension and self-doubt are not new and can be overcome by perseverance

  – To warn the younger generation that the basic principles like a thorough knowledge of anatomy have not become obsolete with the advent of technology

  – Above all, to emphasize that surgery is as much an art as it is science and is a vocation that is fulfilling in the truest sense

  Hands-on training in clinical skills is being increasingly neglected. The advent of competitive MCQ-based exams to gain entry into postgraduate training has made young medical graduates more intent on collecting facts than skills. Hence, young surgeons of today are ill-prepared to face the real world filled with uncertainties. This book is written primarily to guide these young and unsure surgeons, through the fatherly advice contained in the aphorisms. Of course, the wisdom behind the aphorisms is timeless and could be inculcated by the young and the old alike.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  290.00
 • The King Who Got Lost
  A Historical Play about Mummadi Krishnaraja Wodeyar

  Young Mummadi, put on the throne by the British after the last Mysore war in 1799, was brought up under the watchful guidance of the far-sighted and shrewd Dowager Maharani Lakshmammanni. After falling into the hands of the powerful and politically experienced Dewan Purnaiah, he had a tortuous and tortured life. The young prince was never able to outgrow the influence of two of these mentors. To add to this, Mummadi, fell prey to an easy and rather voluptuous life. He was married but in addition to his many wedded consorts, he was caught in the spying and quarrelsome domestic life. Mummadi could never, despite valiant efforts, free himself and grow into a self-confident king.

  The pressures of the ruthless British administration and the local, disruptive, and rebellious chieftains made Mummadi’s life a sad, tragic tale bordering on the ridiculous and the pathetic.

  Interested overseas customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book.

  Also available on

  200.00
 • MEDICAL NEGLIGENCE
  What doctors, patients, and hospitals should know

  The title Medical Negligence is sufficient to illustrate the contents of the book which helps retain knowledge and information about the field of Medicine and Health Science. The author gives an introductory note on several important medical specialities, with relevant case laws in, as many as, 37 chapters which are categorized into five sections. The book covers several important subjects such as the doctor-patient relationship, salient features of the Consumer Protection Act, the concept of medical negligence – civil and criminal, the importance of valid informed consent and the principle of res ipsa loquitur, etc. The chapters on almost every branch of Medicine and Surgery contain a wealth of up-to-date information on the current scientific understanding of the subject, which intends to present medical malpractice in the larger context of the admirable advances in medicine and which have made life much safer and better in the last few decades. The book contains detailed guidelines for doctors, patients, and hospitals in three different chapters with a concluding chapter on Medical Insurance. The book is written in a lucid style that can be understood not only by physicians and lawyers but also by the public.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

   

  Also available on
  2,200.00
 • Master Story Tellers of India

  Master Storytellers of India is a close study of miniatures in Indian English literature – miniatures from life that have the power to light up a face with a smile and touch hearts. It is a critical study of the short stories of seven major Indo-Anglian short story writers of India and traces the beginnings of short story writing in India, the influences on the writers, the themes used and the techniques employed in writing the short story in English. The primary objective of the study is to identify thematic similarities in the stories and study the various techniques used to present the themes. The broader purpose is to showcase the varied hues of life portrayed in Indian English literature.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  220.00
 • Maru and the Maple Leaf

  Maru and the Maple Leaf follows Priti Moghe as she reads through three cartons of writings that she has inherited from Maru Sivaraman. Priti and Maru are themselves characters from the author’s oeuvre. Ingeniously, she has interwoven a biography of her own writing life into Priti’s relationship with her fellow doctor, Stephen Woodhouse.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  550.00
 • Last Bench Se

  This is a collection of poems by Abhinav Grover which are well illustrated with sketches by some of his friends in this book. It is a collection of poems that he wrote while in engineering classes, as the author confesses. Some of them have already found appreciation in terms of prizes in competitions and praises by known poets.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  130.00
 • India-China Relations: Prospects for Synergy Building in the Twenty First Century

  This book is the report on a National Seminar on the theme India – China Relations: Prospects for Synergy Building in the Twenty First Century organized by the Manipal Centre for Asian Studies, Manipal University, Manipal in collaboration with Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies Kolkata during 2, 3 December 2011.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  185.00
 • Comets – Nomads of the Solar System

  This book introduces the general reader to the world of comets – those celestial visitors from the outer Solar System that occasionally visit the Earth’s neighbourhood and put up spectacular shows in the night sky. The world had geared up for just such a show at the end of 2013, when Comet ISON was expected to light up the night sky. Using the occasion to bring the world of comets to those interested, this book is a delightful read about the quirky world of these unpredictable visitors. Apart from lucidly and accurately updating the reader about what comets are, where they come from, why is it that they assume the fantastic shapes they do etc. “Comets” also regales the reader with myths about comets in various cultural contexts, snippets about famous comets in the history of mankind, anecdotes on comet discoveries and discoverers, the bewildering procedures followed while naming comets and much more. The book takes a hard look at the hype surrounding the fiery expectations about Comet ISON an cautions the reader that, while there was a good chance of the comet blazing forth in the skies of December 2013, there was a realistic chance that the comet would not survive its close encounter with the Sun. Sadly, the pessimistic predictions came true and the comet disintegrated as it went around the Sun. As we wait for chance to throw us a Great Comet to gaze at in the future, “Comets: Nomads of the Solar System” is an excellent guide to prepare for the event!

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  290.00
 • Basic Concepts of Intellectual Property Rights

  This book on Intellectual Property Rights (IPRs) is aimed at undergraduate and post graduate students, research scholars and faculty members. The objective is to sensitize undergraduate and post graduate students regarding various aspects of IPRs, provide guidance to research scholars regarding safeguards to put in place for potentially patentable research and serve as a ready reckoner to faculty members interested to apply for patents but do not have a comprehensive information in various aspects of filing a patent application.
  The book aims to simplify the complex issue of patent through hypothetical examples. This will help readers comprehend subject in an easy way. The book deliberately avoids the discussion on history of IPRs, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) negotiations and its background, culmination of GATT round of negotiations into World Trade Organization (WTO). These issues need a comprehensive discussion and are not the objectives of the book. The book is divided into eight short and simple chapters. At the end of the chapter a few Self Study Exercises are given for readers to recapitulate what they have read in that chapter. This may provide required foundation in understanding what is commonly referred to as “dry subject” of IPR. Overall, the book aims to provide required information regarding Intellectual Property Rights, focusing on patents, in simple and easily understandable language.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  190.00
 • Ancient Stone Riddles: Megaliths of the Indian Subcontinent

  Ancient Stone Riddles is an introduction to the fascinating but less-known monuments called megaliths in the context of the Indian subcontinent. The book seeks to present the current understanding among archaeologists and other researchers in a lucid manner to the general reader, while stimulating thought on the many questions that linger about these remnants from our distant past and the people and cultures that built them. It also discusses recent research about the knowledge systems possessed by the megalith builders, including the possibility that some of these monuments were erected to observe celestial cycles.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  185.00
 • A Modern Introduction to Madhva Philosophy

  The author has made this treatise on Madhva’s realistic school of Vedānta philosophy convincing to the modern mind by employing western logical apparatus in substantiating Madhva’s ideas. Following the Indian classical tradition, the author has examined the validity of Advaitavedānta, the Absolute Monism of Śaṅkara and Bhāskara as Pūrvapakṣa, and logically proved its inconsistencies. He has then established the Dvaitasiddhānta i.e., the Monotheistic Dualism of Madhva. He has successfully brought out the nuances of the realistic school of Indian philosophical thought in this work. A Modern Introduction to Mādhva Philosophy is Prof B H Kotabagi’s posthumous publication.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  475.00
 • Life and Art of K K Hebbar

  K K Hebbar was a trailblazer in Indian art. His contributions to modern Indian art as an artist, teacher, and art administrator are unparalleled. What is ?Indian? in modern Indian art has been a subject of discussion since the beginning of the modernist movement. Hebbar?s oeuvre is an answer to that question. It is modern and yet, intensely Indian, both in terms of subjects and treatment. Hebbar remained rooted in his native soil. His line drawings are a treasure of Indian art. No one has surpassed them in their delicacy and lyricism. This biography is Mr Bhat?s affectionate account of his friend Hebbar?s life and art. The strength of Hebbar?s character comes through in his narration. Integrity and self-discipline were Hebbar?s defining qualities. Arguably, the man was greater than his work. And that makes his story intriguing. This biography of a major artist is a welcome addition to the meagre literature on Indian artists.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  2,000.00
 • Bharatiya Bijaganita

  ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ-ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಣೀತ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು (Indeterminate-analysis) ವಿಶೇಷ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕಘಾತೀಯ ಅನಿರ್ಣೀತ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ-ಬೀಜಗಣಿತಜ್ಞರು ‘ಕುಟ್ಟಕ’ ಎಂಬ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅನಿರ್ಣೀತ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ‘ವರ್ಗಪ್ರಕೃತಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿಹ್ನೆಗಳ-ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯಕ್ತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಷರಸಂಕೇತಗಳು, ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬೀಜಗಣಿತಶಾಸ್ತçದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದವರು ಭಾರತೀಯರು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ-ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತöÈತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡವರೂ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಶಾಸ್ತçದ-ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದವರೂ ಅವರೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿಯು ಬೀಜಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ “ಬೀಜೋಪಯೋಗಿ-ಗಣಿತ”ವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ “ಬೀಜ” ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಧಾನದನ್ವಯವೇ ಆಧುನಿಕ ಗಣಿತೀಯ-ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ,

  895.00
 • Nala Charitre: The Legend of Nala(A Short Epic)

  This book presents the mythological narrative of Nala-Damayanti as an epic poem in English. Among the luminaries of sixteenth century Bhakti tradition, Kanakadasa?s literary and musical compositions (kirtanes) are imbued with philosophical meanings, which show immense formative influence on the cultural and literary scene of Karnataka. Also, Kanakadasa?s literary works such as Mohana Tarangini, Haribhaktisara, and the eminent allegorical masterpiece Ramadhanya Charitre incorporate metaphors taken from everyday life, which fascinate the commoners and offers them respite from mundane life-struggles. While such metaphorical expressions represent a remarkable trend in Bhakti poetry, in Kanakadasa?s depiction of Nala and Damayanti?s misfortunes, the toilsome life of common men and women stares forth. Hauled out of their palatial leisurely living, a curious turn of events compels them to survive amidst endless suffering. On one hand Nala Charitre is a poignant story of love, and on the other, it thematizes human existence, humandivine relationship and simplifies poetry to reach the audience beyond the limited circle of literates. As the Bhakti Literature assimilates the vernacular into devotional poetry, Kanakadasa?s epic poem interweaves mythological themes from Mahabharata with struggles of medieval Indian society, thus overcoming the binaries of human and divine.

  295.00
 • Unheard Sounds Flow On

  In spite of being one of the oldest members of the Dravidian family of languages, Tulu, unfortunately, has not yet found the recognition that it richly deserves in the modern world. Since modernity privileges the written over the spoken, the Tulu language that is abundantly blessed with oral literature has been placed on the fringes of modern literary world. Ironically, Tulu is still engaged in a desperate fight for official status in a country that boasts of its cultural and linguistic diversity. The motives behind the translation of Nanajjer Sude Tirgayer, hailed as the first modern Tulu novel, into English refuse to remain apolitical in this context.

  The novel, which has already been translated into Kannada, Konkani and Malayalam, beautifully captures the pulse of rusticity that characterizes the life of a village community that lived its life with its love-hate relationship with nature, more than 75 years ago in a Tulu speaking village in the south-western part of Karnataka. Besides bringing alive the socio-cultural practices that find their articulation through the natural linguistic plurality ingrained in the village psyche, the novel touches upon the duality of human nature that leaves man perennially condemned to an inner crisis.

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  315.00
 • Udupi – Manipal: A Pictorial Journey

  This picturesque book celebrates the history and life of Udupi and Manipal and takes the reader on a photographic tour. Most breath-taking locales are presented with rich, full-colour images taken by Astro Mohan. These images, combined with redolent text, in both English and Kannada, illustrates a plethora of visual wonders: ancient megaliths, scenic islands, magnificent artwork, white-sand seashores, rainforests, and both classic and innovative architecture. Loaded with information for each location, it is the perfect travel partner and comprehensive guide for an enriching and authentic travel experience in Udupi-Manipal. Experience well-known festivals such as Ganesh Chaturthi to lesser-known cultural fiestas like Bhootharadhane and Dollu Kunita or architectural wonders like the Kalluchappara or Katale Basadi with this. Immerse yourself in the temple city of Udupi and the cosmopolitan town of Manipal with this book. Begin your journey now!

  Interested customers may write to us at mup@manipal.edu about purchasing the book. 

  Also available on
  650.00